Deklaracja dostępności

Elektroniczna rejestracja do kolejki
Urzędu Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2 31-949 Kraków

Wybierz rodzaj sprawy

A
SA-04 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH

W dniu wizyty prosimy o przybycie do Urzędu 5 minut przed umówioną godziną. Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia u portiera, który zgodnie z listą skieruje Państwa na odpowiednie stanowisko obsługi

B
SA-04 DOWODY OSOBISTE - WYDAWANIE DOWODÓW

W dniu wizyty prosimy o przybycie do Urzędu 5 minut przed umówioną godziną. Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia u portiera, który zgodnie z listą skieruje Państwa na odpowiednie stanowisko obsługi

C
SA-04 EWIDENCJA LUDNOŚCI - PESEL

W dniu wizyty prosimy o przybycie do Urzędu 5 minut przed umówioną godziną. Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia u portiera, który zgodnie z listą skieruje Państwa na odpowiednie stanowisko obsługi

D
SA-04 SPRAWY WYBORCZE

Rezerwacja internetowa

⇐ Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Krakowa


Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, po czym ulegną zniszczeniu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarezerwowania wizyty w UMK przez Internet.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że rezerwacja terminu nie gwarantuje przyjęcia klienta dokładnie w godzinie dokonanej rejestracji, lecz najbliżej godziny na którą się umówił.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Zatwierdzam powyższe oświadczenia