Deklaracja dostępności

Elektroniczna rejestracja do kolejki
Urzędu Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych
Aleja Powstania Warszawskiego 10
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Prawa Jazdy
Aleja Powstania Warszawskiego 10 piętro 1

Wybierz rodzaj sprawy

A
SA-02-1 DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
B
SA-02-1 DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
C
SA-02-1 Ewidencja ludności
H
EWIDENCJA LUDNOŚCI-MELDUNKI, PESEL
N
SA-02-2 Referat Postępowań Meldunkowych (Dotyczy wyłącznie prowadzonych postępowań Administracyjnych)
O
SA-06 Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi
S
SA-05 Referat Handlu i Usług
T
Potwierdzenie profilu zaufanego
Z
KM.04 PRAWA JAZDY – SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYMIANĘ, WTÓRNIK. PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ. WYDAWANIE PRAW JAZDY.

NOWA USŁUGA - URZĄD24

Odwiedź stronę Urzędu Miasta Krakowa, zapoznaj się z odpowiednią procedurą, pobierz dokumenty i wypełnij je przed nadaniem w Paczkomacie. Wnioski dostępne są tutaj: link

Na chwilę obecną Mieszkańcy Krakowa mogą przesłać poprzez Paczkomaty:

  • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
  • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
  • wniosek o wpis kwalifikacji zawodowej (kod 95, pod warunkiem wcześniejszego zwrotu dotychczasowego prawa jazdy).

UWAGA!

Warunkiem zrealizowania usługi jest zdeponowanie w paczkomacie wszystkich dokumentów wymienionych w procedurach.

INSTRUKCJA usługi InPost Urząd 24 dostępna jest tutaj: link

 

Rezerwacja internetowa

⇐ Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców - tel. 12 616 9109

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Krakowa


Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, po czym ulegną zniszczeniu.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarezerwowania wizyty w UMK przez Internet.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że rezerwacja terminu nie gwarantuje przyjęcia klienta dokładnie w godzinie dokonanej rejestracji, lecz najbliżej godziny na którą się umówił.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.

Zatwierdzam powyższe oświadczenia